«ТВ-LамАg-МБА»

Діагностика туберкульозу при ВІЛ-інфекуванні має певні особливості залежно від стадії перебігу СНІДу і кількості СD4-лімфоцитів у крові хворого.

На початковій стадії ВІЛ-інфекції розвиток і перебіг туберкульозу легенів практично нічим не відрізняється від специфічного ураження у ВІЛ-негативніх пацієнтів. При цьому у дорослих розвиваються типові форми туберкульозу легенів, з переважанням інфільтративних процесів, з розпадом легеневої тканини і виділенням бактерій. Діагностика здійснюється на підставі стандартних методів обов’язкового клінічного обстеження, що складається з вивчення скарг і анамнезу пацієнта, об’єктивного обстеження, клінічних аналізів крові і сечі, рентгенографії органів грудної клітки, 3-кратного мікроскопічного дослідження і посіву мокроти на живильні середовища, оцінки внутрішньошкірної реакції Манту з 2 ТЕ ППД-Л.

Проте на фоні вираженого імунодефіциту верифікація супутнього туберкульозу значно ускладнена через атипічність клінічних, рентгенологічних, імунологічних проявів туберкульозного процесу. Загальносвітовим стандартом виявлення ТБ є мікроскопія мазків мокроти, а також культуральний метод. Чутливість мікроскопії складає 67%, в іммуносупрессированних – 50% . Культуральний метод – трудомісткий і тривалий у зв’язку з тим, що мікобактерії туберкульозу зростають дуже повільно і їх колонії можна спостерігати лише через 2-2,5 місяця, проте діагностика ТБ, що запізнилася, є причиною смерті пацієнта у 45-85 % випадків.

Таким чином в світі виявляють менше 25% випадків зараження туберкульозу, поєднаного з ВІЛ-інфекцією. Вирішенням проблеми швидкої та якісної діагностики ТБ у ВІЛ-інфікованіх є впровадження в практику лабораторних досліджень на туберкульоз методу іммуноферментного аналізу, який дозволяє виявляти антигени та антитіла. Але, враховуючи те, що антимікобактеріальні антитіла слабко виявляються на фоні імуносупресії, а також на фоні індукованого збудником пригничення процесів утворення антитіл і зниження в крові вільних антитіл, ІФА-діагностіка має бути заснована на прямому визначенні антигенів.

На даний момент найбільш перспективним методом виявлення туберкульозу з високою чутливістю і специфічністю, в імуносупресивних осіб є безпосереднє визначення високоімуногенного антигена для Mycobacterium tuberculosis Complex – ліпоарабіноманнана у сечі (Lam- антигену).

Якість даного методу високо оцінена у світовій клінічній практиці. Проведені дослідження свідчать про високу чутливість даного тесту (більше 80%) у порівнянні з традиційними методами. Даний метод діагностики може бути застосований не лише до ВІЛ-інфікованих, але і до осіб з ослабленим імунним статусом, наприклад, при тривалому прийомі гормональних препаратів і цитостатиків, для діагностики ТБ у дітей.

Імуноферментна тест-система «ТВ-LамАg-МБА» призначена для якісного виявлення LAM-антигену у сечі ВІЛ-інфікованих хворих з вираженими симптомами туберкульозу методом імуноферментного аналізу на твердофазному носії. Набір розрахований на проведення 96 досліджень, враховуючи контролі та використовується виключно для дослідження зразків сечі.

Даний тест не диференціює мікобактерії за видами, наприклад такі як М.tuberculosis, M.leprae, M.avium. Але у більшості випадків наявність LAM-антигену (липоарабиноманнан-антиген) в досліджуваному зразку означає інфікування Micobacterium tuberculosis, оскільки поверхневий LAM-антиген, виявлений в ендемічних зонах по туберкульозу, відноситься до Micobacterium tuberculosis. Тим не менш, для підтвердження позитивного результату необхідно провести повторне дослідження даного зразка культуральним методом.