Набори реагентів для In Vitro визначення біохімічних показників у біологічних рідинах

Особливості та переваги наборів:

  • Термін придатності – 12-48 місяців
  • Всі набори мають універсальні схеми постановки та обліку результатів
  • Набори адаптовані для роботи на фотометрах, полуавтоматичних та автоматичних аналізаторах.
  • Складові компоненти наборів готові до використання та не потребують підготовки до аналізу
Кат. № Найменування Призначення
ALВ 100 Альбумін-МБА Набір реагентів для визначення альбуміну колориметричним методом
ALВ 250
ALВ 500
ALВ 1000
ALT 80 АЛТ-МБА Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази кінетичним методом
ALT 200
ALT 400
ALT 600
ALT 1000
AST 80 АСТ-МБА Набір реагентів для визначення аспартатамінотрансферази кінетичним методом
AST 200
AST 400
AST 600
AST 1000
АА 60 Альфа-Амілаза-МБА Набір реагентів для визначення альфа-амілази кінетичним методом за реакцією з субстратом CNP-G3
АА 100
АА 200
АА 400
АА-EPS 80 Альфа-Амілаза (EPS)-МБА Набір реагентів для визначення альфа-амілази кінетичним методом за реакцією з субстратом EPS
АА-EPS 240
BK-60 Бікарбонат-МБА Набір реагентів для визначення бікарбонату колориметричним методом
BK-100
BK-200
BK-400
BK-600
BIL-Т 125 Білірубін загальний-МБА Набір реагентів для визначення загального білірубіну колориметричним методом
BIL-Т 250
BIL-Т 500
BIL-D 125 Білірубін прямий-МБА Набір реагентів для визначення кон’югованого білірубіну колориметричним методом
BIL-D 250
BIL-D 500
РТ 100 Білок загальний-МБА Набір реагентів для визначення загального білку колориметричним методом
РТ 250
РТ 500
РТ 1000
Р-HS 50 Білок HS-МБА Набір реагентів для визначення мінорних білків колориметричним методом за реакцією з пірогалолом червоним
Р-HS 100
Р-HS 250
Р-HS 500
GGT 80 ГГТ-МБА Набір реагентів для визначення гамма-глутамілтрансферази кінетичним методом
GGT 200
GGT 400
GGT 600
GGT 1200
GLU 200 Глюкоза-МБА Набір реагентів для визначення глюкози колориметричним ферментативним глюкозооксидазним методом
GLU 400
GLU 500
GLU 1000
GLU-UV 600 Глюкоза UV-МБА Набір реагентів для визначення глюкози ферментативним гексокіназним методом
FE 50 Залізо-МБА Набір реагентів для визначення заліза колориметричним методом за реакцією з хромазуролом
FE 100
FE 250
FE 500
FE-FZ 120 Залізо FZ-МБА Набір реагентів для визначення заліза колориметричним методом за реакцією з ферозином
FE-FZ 200
FE-FZ 240
FE-FZ 400
CА-ASX 100 Кальцій ASX-МБА Набір реагентів для визначення кальцію колориметричним методом за реакцією з арсеназо
CА-ASX 250
CА-ASX 500
CА 100 Кальцій-МБА Набір реагентів для визначення кальцію колориметричним методом за реакцією з О-крезолфталеїном
CА 200
CА 300
CА 500
CА 1000
CREAT 250 Креатинін-МБА Набір реагентів для визначення креатиніну кінетичним методом
CREAT 500
CREAT 1000
CREAT-E 125 Креатинін E-МБА Набір реагентів для визначення креатиніну колориметричним ферментативним методом
CREAT-E 300
CREAT-E 600
CK-NAC 60 Креатинкіназа-МБА Набір реагентів для визначення креатинкінази кінетичним методом
CK-NAC 80
CK-NAC 120
CK-NAC 240
CK-MB 60 Креатинкіназа MB-МБА Набір реагентів для визначення креатинкінази MB кінетичним методом
CK-MB 120
LDH 60 ЛДГ-МБА Набір реагентів для визначення лактатдегідрогенази кінетичним методом
LDH 80
LDH 120
LDH 240
LI 60 Ліпаза-МБА Набір реагентів для визначення ліпази кінетичним методом
LI 120
LI 125
LI 250
ALP-DGKC 80 Лужна фосфатаза DGKC-МБА Набір реагентів для визначення лужної фосфатази кінетичним методом за рекомендацією DGKC
ALP-DGKC 200
ALP-DGKC 400
ALP-DGKC 600
ALP-DGKC 1000
ALP-IFCC 80 Лужна фосфатаза IFCC-МБА Набір реагентів для визначення лужної фосфатази кінетичним методом за рекомендацією IFCC
ALP-IFCC 200
ALP-IFCC 400
ALP-IFCC 600
ALP-IFCC 1000
MG 80 Магній-МБА Набір реагентів для визначення магнію колориметричним методом за реакцією з кальмагітом
MG 120
MG 200
MG 250
MG 500
MG-XL 100 Магній XL- МБА Набір реагентів для визначення магнію колориметричним методом за реакцією з ксилідил блакитним
MG-XL 150
MG-XL 200
MG-XL 250
MG-XL 500
CU 50 Мідь-МБА Набір реагентів для визначення міді колориметричним методом
CU 100
CU 200
P-AMS 80 Панкреатична ізоамілаза-МБА Набір реагентів для визначення панкреатичної ізоамілази кінетичним методом
P-AMS 240
UREA-UV 80 Сечовина-МБА Набір реагентів для визначення сечовини кінетичним ферментативним методом
UREA-UV 200
UREA-UV 240
UREA-UV 400
UREA-UV 600
UREA-UV 1000
UREA-COL 400 Сечовина COL-МБА Набір реагентів для визначення сечовини колориметричним ферментативним методом
UREA-COL 1000
UA 100 Сечова кислота-МБА Набір реагентів для визначення сечової кислоти колориметричним ферментативним методом за реакцією з субстратом ADPS
UA 250
UA 400
UA-AOX 100 Сечова кислота AOX-МБА Набір реагентів для визначення сечової кислоти колориметричним ферментативним методом за реакцією з субстратом TOOS
UA-AOX 250
UA-AOX 600
TG 100 Тригліцериди-МБА Набір реагентів для визначення тригліцеридів колориметричним ферментативним методом
TG 200
TG 400
TG 500
TG 1000
CL 100 Хлориди-МБА Набір реагентів для визначення хлоридів колориметричним методом
CL 250
CL 600
CHOL 100 Холестерин-МБА Набір реагентів для визначення холестерину колориметричним ферментативним методом
CHOL 200
CHOL 500
CHOL 1000
HDL 80 ЛВЩ-Холестерин-МБА Набір реагентів для визначення ліпопротеїнів високої щільності колориметричним ферментативним методом
HDL 240
HDL 400
R-HDL 100 ЛВЩ-Холестерин PR-МБА Набір реагентів для визначення ліпопротеїнів високої щільності з використанням преципітат-реагенту колориметричним ферментативним методом
R-HDL 200
R-HDL 500
R-HDL 1000
LDL 80 ЛНЩ-Холестерин-МБА Набір реагентів для визначення ліпопротеїнів низької щільності колориметричним ферментативним методом
LDL 160
LDL 320
CHE 96 Холінестераза-МБА Набір реагентів для визначення холінестерази кінетичним методом
CHE 288
DR 96 Холінестераза DN-МБА Набір реагентів для визначення дибукаїнового числа холінестерази кінетичним методом
DR 288
PH 100 Фосфор-МБА Набір реагентів для визначення фосфору фотометричним (УФ) методом за реакцією з амонію молібдатом
PH 200
PH 250
PH 500
ZN 125 Цинк-МБА Набір реагентів для визначення цинку колориметричним методом
NK 25 Н-контроль-МБА Контроль біохімічний (норма)
NK 50
РK 25 П-контроль-МБА Контроль біохімічний (патологія)
РK 50
MC 15 Мультикалібратор-МБА Мультикалібраторний контроль для визначення біохімічних показників
MC 30
GA 50 IgA-МБА Набір реагентів для визначення імуноглобулінів людини класу A турбодіметричним методом
GA 100
GG 50 IgG-МБА Набір реагентів для визначення імуноглобулінів людини класу G турбодіметричним методом
GG 100
GM 50 IgM-МБА Набір реагентів для визначення імуноглобулінів людини класу M турбодіметричним методом
GM 100
TF 50 Трансферин-МБА Набір реагентів для визначення трансферину турбодіметричним методом
TF 100
RMC 5 Референс-Мультикалібратор-МБА Набір мультикалібраторів різного рівню для кількісного визначення білків