Швидкі тести для проведення досліджень методом імунохроматографічного аналізу та визначення біохімічних показників сечі
Набори реагентів для in vitro визначення біохімічних показників у біологічних рідинах
Панелі сироваток для оцінки якості імуноферментних тест-систем та контролю якості лабораторних досліджень
Панелі сироваток для оцінки якості імуноферментних тест-систем та контролю якості лабораторних досліджень